NAUKA W TECHNIKUM I W SZKOLE BRANŻOWEJ (dawnej zasadniczej szkole zawodowej) umożliwia rozwijanie KOMPETENCJI (wiedzy, umiejętności i postawOSOBISTYCH (dążenie do rezultatów, elastyczność myślenia, gotowość uczenia się, kreatywność, myślenie analityczne, organizacja pracy własnej, otwartość na zmiany, podejmowanie decyzji, radzenie sobie z niejednoznacznością, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie problemów, samodzielność, sumienność, zarządzanie czasem) i SPOŁECZNYCH (autoprezentacja, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, identyfikacja z firmą, komunikatywność, kultura osobista, negocjowanie, obsługa klienta, obycie międzykulturowe, orientacja na klienta, procedury – znajomość i stosowanie, proces sprzedaży, prowadzenie prezentacji, relacje z klientami, relacje z przełożonymi, współpraca w zespole, współpraca wewnątrzfirmowa, wywieranie wpływu). NASZA SZKOŁA PRZYGOTUJE CIĘ DO ŻYCIA, PRACY I DALSZEGO KSZTAŁCENIA Absolwenci naszej szkoły nie mają problemów z uzyskaniem pracy w zawodzie, który daje satysfakcję i możliwość rozwoju. Są poszukiwani w kraju, otwarte są dla nich także rynki zagraniczne.

ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ EDUKACYJNĄ SZKOŁY

baner5.png

ANKIETA DLA ABSOLWENTA

 Celem ankiety jest analiza losów naszych absolwentów. Wnioski posłużą nam również do podniesienia jakości pracy szkoły. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez zaznaczenie prawidłowych odpowiedzi lub wpisanie odpowiedzi w miejscu do tego przeznaczonym.  Ankieta jest anonimowa. Pobierz ankietę

efs
1 procent
       

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.