Wychodząc naprzeciw problemom społeczno-zdrowotnym obserwowanym wśród młodzieży i zagrożeniom jakie niosą ze sobą różne używki, w tym dopalacze i inne narkotyki 23.05.2022 uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w programie profilaktycznym "Antymina - nie daj się wysterować na minę".
"Antymina" to projekt stworzony przez Mirosława "Kolę" Kolczyka.
To nie  tylko "pogadanka" i teoretyczna wiedza z podręczników, ale czytelnie opisane mechanizmy, opowiedziane na podstawie historii prawdziwych ludzi.
Zagrożenia oraz fakty na temat popularnych dziś używek Mirosław "Kola" Kolczyk przedstawił są w sposób atrakcyjny i ciekawy. Płaszczyzną i narzędziem do kontaktu była muzyka rap, która bardzo czytelnie i wprost pozwala mówić na trudne tematy.

 • 2
 • 6
 • 1
 • 7
 • 5
 • 4
 • 3

Pedagog
mgr Ewa Duda
mgr Agata Kiełbiowska

Psycholog
mgr Katarzyna Stadryniak

Godziny pracy w roku szkolnym 2022/2023

Czy w Twoim otoczeniu zdarza się, że ktoś:

 • poniża, krytykuje, wyśmiewa?
 • wyzywa i obrzuca obelgami?
 • niszczy Twoje rzeczy?
 • popycha Cię, szarpie, uderza, policzkuje?
 • grozi, że Cię zabije, skrzywdzi lub zabierze dzieci?
 • krytykuje Twoją rodzinę i znajomych oraz próbuje ograniczać Twoje kontakty z nimi?
 • zabiera pieniądze i karze Ci o nie prosić?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które są poniżające i nieprzyjemne?
 • wmawia, że to Ty ponosisz winę za złe traktowanie?

Jeżeli Twoja odpowiedz nawet na jedno z tych pytań brzmi TAK istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy.

Gdzie znajdziesz pomoc:
Pedagog, psycholog szkolny
Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Malczewskiego 20 B, Radom Tel. 48 362 27 45
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Limanowskiego 134 , Radom Tel. 48 360 87 01
MOPS Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy Ul. Grabowa 17, Radom Tel. 48 860 89 40
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Domagalskiego 7, Radom Tel. 48 381 50 71
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Caritas Diecezji Radomskiej Ul. Kościelna 14 B, Radom Tel. 48 365 10 87
Policja – 997, 112
Służba zdrowia – 999, 112
Poradnia „Niebieska Linia” ul. Daszyńskiego 5, Radom Tel. 731 303 660
www.niebieskalinia.pl Niebieska Linia – 801 120 002 www.niebieskalinia.org
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Tel. 116 111
Osobami, u których możesz uzyskać pomoc są pracownicy szkoły.

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich brał udział w projekcie Artystyczny Program Profilaktyki Uzależnień „Antymina” - PROFILAKTYKA Z PASJĄ.
Spotkania odbyły się 2.10.2019 na sali gimnastycznej.
Celem programu jest zbudowanie świadomości wśród młodzieży o szkodach zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych, alkoholu, uzależnienia od hazardu i e-uzależnienia.
W spotkaniach wzięło udział 27 klas. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali wystąpień profilaktyków, którzy poprzez dzielenie się własnymi przeżyciami, muzykę sprawiali, że przekaz trafiał do młodych odbiorców.
Tematyka spotkań obejmowała następujące zagadnienia:

 1. Trudny okres dojrzewania.
 2. Kontakt ze światem przestępczym.
 3. Przedwczesny niechciany seks.
 4. Pierwszy kontakt z używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze).
 5. Nieznany skład chemiczny substancji psychoaktywnych.
 6. Niekontrolowane i ryzykowne zachowania pod wpływem środków psychoaktywnych.
 7. Zagrożenia, skutki uboczne i konsekwencje używania substancji psychoaktywnych.
 8. Fakty i mity na temat popularnych dziś używek.
 9. Fere-style muzyka rap.

IMG_20191002_120601
img_20191002_095820
IMG_20191002_105550
img_20191002_081358
img_20191002_105551
IMG_20191002_100049
IMG_20191002_095855
img_20191002_100036
IMG_20191002_095859
img_20191002_081704
img_20191002_124150
img_20191002_123826
img_20191002_105541Życzymy wszystkim dużo słońca, uśmiechu, udanego i bezpiecznego wypoczynku. Niech będzie to czas spotkań z ciekawymi ludźmi, interesujących podróży i odkrywania nowych, fascynujących miejsc. Obyście w kolejnym roku szkolnym wrócili z zapasem sił, gotowi do nauki oraz realizacji marzeń i planów.


Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie zapominajmy jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich! Zanim oddamy się wakacyjnej beztrosce, przypomnijmy sobie kilka podstawowych zasad:

 

  

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.
W przygotowaniu Informatora uczestniczyli m.in. pracownicy Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej.

W publikacji zamieszczone zostały wskazówki dotyczące opieki, wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dziecka jak i zasad orzekania o niepełnosprawności. Opisany został również zakres pomocy socjalnej w postaci świadczeń, ulg i uprawnień zagwarantowanych przez państwo (np.: dofinansowanie z PFRON, możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych). Informator ma także ułatwić osobom zainteresowanym dotarcie do właściwych instytucji działających na terenie Mazowsza.

W części poradnika poświęconej edukacji, pracownicy Kuratorium opracowali najważniejsze informacje dotyczące m.in.: edukacji włączającej, integracyjnej i specjalnej, indywidulanego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET), indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidulanego nauczania, a także pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przestawili również, w jaki sposób oraz kiedy dokonuje się odroczenia obowiązku szkolnego.

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Osoby i rodziny wymagające wsparcia mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące zakresu pomocy i wsparcia świadczonego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na stronie www.mops.radom.pl

Back to top