REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
wnioski o przyjęcie do szkoły można składać od 15 czerwca od godz. 9.00 do 10 lipca do godz. 15.00
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH TECHNIKUM
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH TECHNIKUM
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH TECHNIKUM
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH TECHNIKUM
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH
KUCHARZ - KLASA MUNDUROWA
KUCHARZ - KLASA MUNDUROWA
Z INNOWACJĄ - ORGANIZATOR SŁUŻB ŻYWIENIOWYCH, NASZYM PARTNEREM JEST 6 MAZOWIECKA BRYGADA OBRONY TERYTORIALNEJ, 62 BATALION LEKKIEJ PIECHOTY W RADOMIU
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
CUKIERNIK, KUCHARZ (KLASA MUNDUROWA), OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, PIEKARZ, PRZETWÓRCA MIĘSA
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
NABÓR DO KLAS PIERWSZTCH BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
CUKIERNIK, KUCHARZ (KLASA MUNDUROWA), OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO, PIEKARZ, PRZETWÓRCA MIĘSA
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Staże zagraniczne we Włoszech, Hiszpanii lub Portugalii
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻESZ ZDAĆ MATURĘ, ZDOBYĆ DOBRY ZAWÓD, ROZWIJAĆ SWOJE PASJE I ZAINTERESOWANIA
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
WYBIERZ SZKOŁĘ BRANŻOWĄ LUB TECHNIKUM
Pracodawcy potrzebują pracowników z przygotowaniem zawodowym!
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Praktyki w szkole i w zakładach pracy
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Nauka i praktyka w jednym miejscu
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ul. św. Brata Alberta 1, 26-600 Radom
Previous Next Play Pause

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich dysponuje wolnymi miejscami

w Technikum:

 • zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych
 • zawód: technik technologii żywności
 • zawód: technik usług kelnerskich
 • zawód: technik hotelarstwa
 • zawód: technik organizacji turystyki

w Branżowej Szkole I Stopnia:

 • zawód: kucharz
 • zawód: cukiernik

Podania (do pobrania na miejscu w szkole) należy składać w sekretariacie szkoły.

 

KSIĄŻECZKI ZDROWIA DO CELÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH /poniższe informacje nie dotyczą uczniów technikum organizacji turystyki/

Na dzień 01 września 2020 r. musisz mieć aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
W tym celu wykonaj:

 • badania na nosicielstwo (po 20 sierpnia zadzwoń/udaj się bez skierowania do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu aby zapisać się na badania);
 • kup Pracowniczą Książeczkę Zdrowia np. w sklepie przy ul. Traugutta (DRUKI);
 • udaj się z książeczką i w/w badaniami do lekarza w rejonie (lekarz medycyny pracy) i poproś o wpis potwierdzający ważność badań.  

REKRUTACJA DO TECHNIKUM i BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA
odbywa się poprzez stronę
: naborpg.oswiatawradomiu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021 [plik pdf]

REKRUTACJA DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA zasady + harmonogram

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu dla klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

TECHNIKUM - 5 letnie

Technik hotelarstwa - 1 oddział
Technik organizacji turystyki - 1 oddział
Technik żywienia i usług gastronomicznych - 2 oddziały
Technik technologii żywności - 1 oddział
Technik usług kelnerskich - 1 oddział

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA - 3 letnia

Piekarz - 0,5 oddziału
Cukiernik - 1 oddział
Przetwórca mięsa - 0,5 oddziału
Kucharz - 1 oddział
Kucharz (klasa mundurowa) - 1 oddział
Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego - 1 oddział

Szkoła branżowa II stopnia - 2 letnia

Technik żywienia i usług gastronomicznych - 1 oddział
Technik technologii żywności - 1 oddział

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych technikum będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: chemia, geografia, biologia, fizyka.

Przy przeliczaniu ocen na punkty do wszystkich oddziałów klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia będą brane pod uwagę oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego
 • najlepsza ocena z wymienionych przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, historia, wos, geografia, informatyka.

Punkty będą przeliczane według następujących zasad, za oceny wyrażone w stopniu:

celującym – przyznaje się po 18 punktów;
bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

Sposób przeliczania na punkty osiągnięć: rozporządzenie MEN [plik pdf]

Badania kandydatów do szkół ponadpodstawowych kształcących w zawodzie – wykaz podmiotów

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - przewodnik dla Rodziców

http://www.kuratorium.waw.pl

Rejestracji na badanie należy dokonywać wyłącznie drogą telefoniczną.

W czasie zgłoszenia się na badanie w ustalonym terminie, kandydat powinien mieć ze sobą podstawowe środki ochronne, tj. maseczkę i rękawiczki.

Wniosek wraz z dokumentami można złożyć w następujący sposób:

 • dostarczyć dokumenty do szkoły w wersji papierowej (z zachowaniem reguł sanitarnych opisanych poniżej)

lub

W szkole należy zachować reguły sanitarne: zakrywamy usta i nos, dezynfekujemy ręce, ograniczamy kontakt z pracownikami, zachowujemy odpowiedni - dwumetrowy dystans między obecnymi w budynku.
Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

UWAGA
Wniosek wraz z dokumentami należy złożyć lub przesłać TYLKO do szkoły pierwszego wyboru.

Back to top