23.09.2020 godz. 17.00 - Zebranie Rady Rodziców

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu

ul. Świętego Brata Alberta 1
26-600 Radom

 

Wpłat na rzecz Rady Rodziców można dokonywać przelewem międzybankowym na konto:

Konto Rady Rodziców Szkoły: 02-1240-5703-1111-0000-4897-6200
Z dopiskiem: na rzecz: imię nazwisko ucznia, klasa

Back to top