Termin ogłoszenia wyników – 27 marca 2024 r. – na indywidualnym koncie zdającego.

Termin przekazania certyfikatów – po 8 kwietnia 2024 r. - informacja kiedy dokładnie i jak odbierać będzie podana przez Librusa.

4 kwietnia 2024 r. - termin składania deklaracji na sesję LATO 2024, w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2024 W sprawie egzaminu zawodowego oraz składania deklaracji należy zgłosić się do wicedyrektor Katarzyny Kusio – p. 25b.

Harmonogram lato 2024

Deklaracje na egzamin zawodowy w sesji ZIMA 2024 należy złożyć do 15 września 2023 r. u Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio (p. 25 B).

Termin ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec-lipiec 2023 - 31 sierpnia 2023 r. na indywidualnym koncie pod adresem: https://warszawa.epkz.cke.edu.pl/
(w razie problemów, nowe loginy i kody aktywacyjne do odbioru u Pani wicedyrektor Katarzyny Kusio 30 sierpnia 2023 r.)

Odbiór dyplomów i certyfikatów po 11 września 2023 r.

do 7 lutego 2023 r.
do 7 kwietnia 2023 r. - w przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji ZIMA 2023

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023
Formuła 2019 [plik pdf]

Komunikat dyrektora CKE z 19 sierpnia 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w roku szkolnym 2022/2023
Formuła 2019 [plik pdf]

Egzamin jest bezpłatny dla uczniów i słuchaczy.
W przypadku absolwentów opłata jest pobierana w przypadku trzeciego i kolejnego przystąpienia do egzaminu.
Opłata za cały egzamin wynosi 182,44. W przypadku powtarzania tylko jednej części egzaminu, opłata wynosi 60,81 zł za część pisemną i 121,63 zł za część praktyczną.
W przypadku młodocianych pracowników jest pobierana opłata w wysokości 182,44 zł. Koszty egzaminu pokrywa pracodawca.

Opłaty trzeba wnieść nie później niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej (czyli do 18.05.2018 r. na sesję letnią) na konto bankowe komisji:
80 1010 1010 0109 0822 3100 0000
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3
00-844 Warszawa
W tytule przelewu należy wpisać:
Imię, nazwisko, pesel przystępującego do egzaminu
Numer kwalifikacji

W tym samym terminie należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji.

Back to top