CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Technik hotelarstwa świadczy usługi kompleksowej obsługi gości w obiekcie hotelowym. Planuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie; ustala zestaw oferowanych usług hotelarskich, sposób ich świadczenia oraz opracowuje politykę handlową; współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski. Udziela informacji turystycznej. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Utrzymuje porządek w obiekcie hotelowym. Wykonuje prace biurowe.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • HGT.06. Realizacja usług w recepcji
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach 

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
 • rezerwowania usług hotelarskich
 • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
 • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/4h/5h),
język francuski (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h)

język zawodowy angielski
język migowy

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik hotelarstwa powinien charakteryzować się:

 • miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą
 • otwartością i gościnnością
 • uprzejmością i cierpliwością
 • komunikatywnością
 • dobrą organizacją pracy
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi
 • asertywnością i odpornością na stres
 • dyskrecją
 • znajomością języków obcych
 • znajomością obsługi komputera, urządzeń cyfrowych, stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych oraz obiektach świadczących usługi hotelarskie. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju jak i za granicą. Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: hotele, motele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, uzdrowiska, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne, a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inne. Masz możliwość prowadzenia własnej działalności hotelarskiej lub agroturystycznej.

   

20 lutego 2024 roku uczniowie naszej szkoły (Dagmara 4H, Kinga 4H, Marcel 4H, Wiktoria 4H, Aleksandra 4H, Amelia 4OT, Mikołaj 3OTK, Klaudia 3OTK, Zuzanna 3OTK, Oliwia 2KZ, Agata 2GcH, Wiktoria 2GcH) uczestniczyli w szkoleniu MONIN Master Polska w Warszawie. 
Podczas szkolenia zaznajomili się z produktami MONIN i Vitamix, zdegustowali również lemoniady i koktajle stworzone przez prowadzącego szkolenie Pana Marcina.
Uczniowie otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.

423062972_1078515610113777_6349901539608615636_n
423455135_235666929617197_88945731797912898_n
423541703_421169853815481_8048401400342766493_n
423105678_1121665582189408_1919475676496339795_n
423619449_414460644585041_7520411379150965492_n
423454299_1054857548962511_107214253521004404_n
423619464_933356604869295_4766291066224874245_n
423221327_3617429271859142_7972636504607019655_n
423568605_905070224439525_1172700949678817689_n
423062664_957367582574369_3600014976736324737_n
423686777_361758146775273_3880891295368113264_n
423422289_1634256897402659_5234385438431893343_n
423422736_916165173630887_6576351982957545944_n
423619357_2167001443654340_5574531951759005260_n
423686876_408697501681981_4554120945283939235_n
423063029_1438410793740524_4106001804784254029_n
423105536_387180953922558_6313253870774239431_n
423105765_1425071598121859_6587153163001368243_n
420518003_276519968671055_8550820347034057910_n
423147594_6654442377995394_5093425203396106142_n
423063121_417447030738483_2630566175255030652_n
423600088_1353050878696158_3439507118185360147_n
423599926_1461949368086719_4198182413870397092_n
423062672_362030403339435_8816634116848664789_n
423542143_773645708036939_3872304729982435465_n
423455230_954573906087134_256127059617537828_n
423454231_1348177462524598_405522139764899909_n
423147716_930268241616280_6843501437051708846_n
423062889_922057022527314_8448177661706508253_n
423105885_1061524764916988_347179570417664267_n
423105491_396910859653678_1113045772738134169_n
423568423_921410642641045_4870937811843622266_n
Previous Next Play Pause

423686624_748310163911962_7954095499219975187_n
423541827_339613949067331_4395532119635487125_n
423599863_1892344257852246_338860126583704478_n
423105681_1222880619100001_1185932635745531_n
423599910_718787057105726_6018944973957344160_n
423422597_920521029513963_6065289137377783747_n
423944354_1564297857727132_1019086592980255535_n (1)
423619654_369444042551160_4549706954262928117_n
423619671_260010987144379_5334106693021925438_n
423062851_373602185471188_2491649494473437698_n
423147753_696896629307185_2846516470228384040_n
423147340_1321003111919143_2781924872065656216_n
423063121_261902566854135_4676583588368854138_n
423062804_1122150708796309_5831603543684531365_n
423686941_3698620927134622_9712135009047056_n
423105730_588895260125087_766754571999468576_n
423619245_771635831654519_579636304343988873_n
423686782_935621651428782_1076110043200776962_n
423944354_1564297857727132_1019086592980255535_n
423568712_1070811854201075_4372476351011886728_n
425420439_922786602971639_847362361262634750_n
423455069_3645896935677568_4554875013705903172_n
423619572_701902485163911_3673561388725964028_n
423147483_922757906066729_2731297228931105729_n
423686653_1080267813306034_5029976159524921870_n
423737799_1685196805340894_2664719608518623691_n
423541821_1481049659115137_7488182190431703504_n
423422256_859184152629651_7660630391761486492_n
423147633_1119537522532408_5086051234276943820_n
423062593_295211676912098_5443141998477491807_n
423541684_923367589514173_201632092383235560_n
423686723_1065977891331991_312332558199575889_n
423766310_3689501451328968_3910081190650039431_n
423738029_244023552098949_578268178494560364_n
423147368_412457741306447_8160467320981237431_n
423568354_874570054469758_2472366757999360371_n
423147284_1549249722527263_9200640757844823493_n
423735814_1043104720089405_4419392241302813757_n
423147252_2240153469650128_4075413020208811046_n
423619438_378290121613480_2983144051468514910_n
423600111_924129419494045_8574910681976684898_n
423619654_412108211293945_5278317344181996623_n
423619284_708594414724000_3771851349552340779_n
423541630_913347893766384_7592396059234601094_n
423619315_1096337928174423_5358004878171033036_n
423455132_408814551831060_503213167429652682_n
423472080_1199681044343037_8874724691898184747_n
423221522_1446210102637905_1830461640612521827_n

Etap okręgowy Olimpiady Umiejętności Hotelarskich odbył się w naszej szkole.
Był okazją do spotkania przedstawicieli branży hotelarskiej, nauczycieli przedmiotów zawodowych i uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa.
Organizatorem olimpiady jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Partnerem Konsorcjum HO-GA-TUR zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, współorganizatorem Fundacja Polskie Hotele Niezależne.
Olimpiada ma zasięg ogólnokrajowy i jest organizowana corocznie.
II edycja olimpiady w roku szklonym 2023/2024 odbywa się pod hasłem „Sukces w hotelarstwie to też odkrywanie potrzeb gościa biznesowego”.
Zgodnie z przyjętym regulaminem Olimpiada jest trzystopniowa:
zawody I stopnia – szkolne, odbyły się w każdej szkole, która zgłosiła organizatorowi (SGH) chęć uczestnictwa w Olimpiadzie;
zawody II stopnia – okręgowe odbywają się w 10 okręgach wyznaczonych przez Konsorcjum HO-GA-TUR – Partnera OUH
zawody III stopnia – centralne odbędą się w miejscu ustalonym przez organizatora i współorganizatora Olimpiady.
Laureaci części finałowej zawodów stopnia centralnego otrzymają tytuł Laureata Olimpiady, a uczeń, który otrzyma największą liczbę punktów w zawodach finałowych otrzyma tytuł Mistrza Umiejętności Hotelarskich.
Olimpiada została ujęta w komunikacie MEiN w sprawie wykazu turniejów i olimpiad tematycznych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego.

11
5
24
23
1
16
28
2
26
31
10
6
3
25a
18
21
30
13
111
4
27
7
12
17
9
Previous Next Play Pause

26
24
2
23
17
21
16
1
9
4
30
18
28
6
12
7
31
13
11
5
27
25a
111
10
3

W czwartek, na lekcji z Panem Zbigniewem Nowocieniem 2 grupa z klasy 1H w ramach ćwiczeń przygotowywała i podawała śniadania proste i złożone.
Uczniowie wykonali m.in. tosty w wersji słodkiej i słonej z serem żółtym i szynką, kawę po turecku i herbatę zieloną, którą serwowali w dzbankach. 

Dnia 19.01.2023 roku klasy czwarte (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich) pod opieką Pana Zbigniewa Nowocienia wzięły udział w szkoleniu barmańskim  w Warszawie. Ambasador marki Monin Pan Paweł Jaworski zaprezentował nam ofertę  firmy i z jego pomocą przygotowywaliśmy drinki, lemoniady, kawy oraz herbaty.
Na zakończenie pokazów każdy spróbował swoich sił w byciu barmanem.
Na zakończenie szkolenia odbył się konkurs, w którym mogliśmy wygrać produkty marki Monin. Po krótkim egzaminie każdy otrzymał certyfikat.

4 stycznia 2023r. w Warszawie odbył się Etap Okręgowy XIV Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.
Naszą szkołę reprezentowały Julia i Paulina z klasy 4H. Tematem przewodnim zmagań była TURYSTYKA ODPOWIEDZIALNA, a uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 60 pytań. Niestety nie udało się zakwalifikować do etapu centralnego, ale mimo, iż konkurencja była bardzo wysoka dziewczyny spisały się bardzo dobrze, Julce zabrakło 1 punktu, żeby zmierzyć się w etapie centralnym.
Dziękujemy za włożoną pracę i życzymy dalszych sukcesów.

324442197_946419719694400_841965827256516359_n
325088387_2486119438201873_8856587783028622806_n
Previous Next Play Pause

W dniach 7-9 listopada klasa 4H postanowiła odwiedzić przepiękne miasto Kraków oraz spędzić razem cudowny czas.
Pierwszego dnia byliśmy na Wzgórzu Wawelskim, które należy do najbardziej rozpoznawalnych i najczęściej odwiedzanych zabytków Krakowa. Obejrzeliśmy wystawę „Wawel zaginiony”, która ukazuje architekturę oraz historię średniowiecznego Wzgórza Wawelskiego. Oprócz szczątków dawnych budowli można spotkać tu liczne zabytki odnalezione podczas prac wykopaliskowych.
Przespacerowaliśmy się również po dziedzińcu Wawelskim ścieżkami królewskimi i oczywiście zrobiliśmy prześliczne pamiątkowe zdjęcia.

315521676_2443850379087495_6905361829903888183_n
315104575_2009724055901402_9121295949307839251_n
315518364_537368324862020_5607767242270866376_n
314028412_495232385968524_4970973326403433658_n
315523449_1286704135461621_4557535746136215515_n
315524138_837976757551308_2152464401390719268_n
315517871_1155493078702097_7579086926262930198_n
315527342_678688970265029_8712970718894471857_n
314369716_460934872775097_1512324524010401313_n
Previous Next Play Pause

Po Wawelu przeszliśmy na Rynek i z Panią Elą, naszym przewodnikiem poznaliśmy historię Krakowa zwiedzając wystawę „Rynek podziemny”. Wędrowaliśmy pod ziemią wokół Sukiennic szklanymi pochylniami i kładkami, zawieszonymi ponad zachowanymi średniowiecznymi traktami, z których najstarsze datuje się na XI wiek.

315203422_672571127719853_1711098044334963993_n
315264778_1379974569199131_6537933703207930975_n
315205043_3303602606577103_2281714444821076008_n
Previous Next Play Pause

Drugiego dnia zwiedzanie rozpoczęliśmy od Placu Matejki, którego centralnym elementem jest pomnik Grunwaldzki, potem Barbakan i Brama Floriańska. Ulicą Floriańską doszliśmy do Domu Jana Matejki, gdzie urodził się, mieszkał i pracował najsłynniejszy polski malarz historyczny XIX wieku. Potem już spacerkiem na Rynek i tam Kościół Mariacki i Sukiennice.

315521161_663894388798593_7489952393476753173_n
314391512_5536979509726478_5638391869070852105_n
315523607_3401287876863775_6055604426568697148_n
315518824_554158113236107_8479718232034950253_n
315522086_2305899789561443_1401117218648151863_n
315501607_653684972899167_5963985816580347831_n
315519904_1128557514497897_183908506577112778_n
315530880_836536930826494_920843098545344618_n
315527167_659173579010801_5875040185741462969_n
Previous Next Play Pause

Ale, żeby nie było tylko przyjemnie troszkę „popracowaliśmy”. Poznaliśmy strukturę i zasadę funkcjonowania dwóch krakowskich hoteli, GoldenTulip- 4-gwiazdkowy hotel położony w samym sercu krakowskiego Kazimierza oraz Hotel Pod Różą – pięciogwiazdkowy, najstarszy hotel w Krakowie, mieszczący się w dawnym, renesansowym pałacu Prospera Provany, dworzanina królowej Bony. 

315523322_1168993550400603_307317567907350332_n
315520446_1188389828415877_5064817137241697789_n
315516784_687280216039947_692269966629251523_n
315520453_532875602183048_7425555604413679943_n
315002572_2930184163953097_4515376947819752022_n
315111727_1451641195326443_2168403387052995056_n
315517845_843139406737679_7509047418377822085_n
314794723_659055225807765_1646138686480376093_n
314915862_2337428729760535_8722501673479065083_n
315528722_3338408233063500_645858363116053870_n
Previous Next Play Pause

Ostatniego, trzeciego dnia udaliśmy się na Plac Nowy, popularnie zwany Żydowskim – plac na krakowskim Kazimierzu. Na środku placu znajduje się tzw. okrąglak zwany przez okolicznych mieszkańców rondlem, gdzie posmakowaliśmy najlepsze w Krakowie zapiekanki.
Niestety wszystko co dobre szybko się kończy i nasza wycieczka również dobiegła końca. Jestem pewna, że wszyscy będziemy ją wspominać jako cudownie spędzony wspólnie czas. Niektórzy to nawet zawarli nowe znajomości :)

 

314921094_858264062018783_228284216670646777_n
315100579_5732408510152297_1427629299631451598_n
314872979_1095438704474989_8629756871727936267_n
314930598_3362810483954216_232281938828534316_n
315441059_1286151065512364_4325524748166339744_n
315519914_468787472017724_7738564676315685393_n
315521757_851874499184215_1254853186694661476_n
Previous Next Play Pause

Back to top