p2a_BANER_4
p2c
p2a_BANER_3
Previous Next Play Pause

  

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki. Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • organizowania działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/4h/5h)
język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h)
język zawodowy angielski
język migowy
język hiszpański podstawy

INNOWACJE

Flight attendant (stewardessa/steward) – praca personelu pokładowego
Spacerkiem po Europie - przewodnik po Europie w j. angielskim w klasie trzeciej (na zajęciach pracowni geografii turystycznej)
Dove vai udzielanie informacji w języku włoskim w klasie trzeciej (na zajęciach organizacji informacji turystycznej)

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą
 • otwartością i gościnnością
 • uprzejmością i cierpliwością
 • komunikatywnością
 • dobrą organizacją pracy
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi
 • wytrwałością w działaniu
 • kreatywnością
 • asertywnością i odpornością na stres
 • znajomością języków obcych
 • znajomością obsługi komputera, urządzeń cyfrowych, stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych i obiektach świadczących usługi turystyczne. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju jak i za granicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, stewardessa/steward, animator czasu wolnego. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

fot. E. Miedziocha, O. Krzyczkowska, A. Słabosz, A. Górnik

350240140_1375181586663926_2746358366275183115_n
350372270_6367469413299976_1229625509088150052_n
a
346166712_152456967692142_8011160325541374085_n
349224224_250383004331304_161706069585473542_n
343756347_919294192513177_7798026900820004785_n
349032627_1484276418772478_7504649852804883734_n
350205879_958443378824177_2943783269967553968_n
344771379_625307002822557_7788776666444298029_n
349282154_145619728509265_6100703338528188632_n
343725030_204800489102281_1326855670734163051_n
349611047_6213073312140390_2326798076726684848_n
349031079_637725961188047_7755352157567356709_n
346130740_213425068151959_1660141363388215479_n
344777602_195606416760038_3627201024568531320_n
350095106_1399041724212052_4614992511258340894_n
344790511_1304728367060850_2439075064928761529_n
349207543_233803389285485_1827427001622535729_n
345156385_581651383854931_5761812568360205282_n
344789784_974702013878646_3736092963279392282_n
343715990_1417179525679946_2305495386546529090_n
350381827_154368547499836_158565256022534677_n
346130713_6189554451159298_6904668425698010834_n
343287410_1199373980774372_8764314814257093728_n
346155118_628827562488805_4439806226216048099_n
343442883_998106794687153_876806649482603627_n
344799540_719710876573676_9010905470724650283_n
349254686_261672676409485_1357236849479733161_n
350090894_3456392817961118_3226194784877068326_n
349268360_932326881402998_2533145054056477016_n
345259477_2230844280444529_5971289881717226266_n
349543945_176433755383298_5281063247438326879_n
344783135_793337028990655_6093429188195204300_n
349248945_795410535131074_508919071595819895_n
350256802_638579091466325_1579913791730072043_n
346158487_2044965609178045_6565641546109307510_n
349212758_235154295799526_9092725749593192500_n
350369881_755087639678777_6792548879866539156_n
345257830_1004014927634363_2866901157225444216_n
346174939_649473796514378_6484735301438317347_n
344711204_1033946957566885_4189115796465150295_n
343849720_988605802140608_970316431611687329_n
343600904_994036988707765_3608595005443414986_n
346132775_918218529264879_4704437446532844433_n
343778719_728288969047476_1465480054978093553_n
350023317_1223461908309952_8236492698410556813_n
343552280_630842118619982_3107406337438248751_n
349226326_955696232139141_7068359423451845823_n
345048880_6572114122812429_6750928586197521410_n
349298104_282441554130943_3349057929594187008_n

Kolejna ciekawa lekcja klasy 1OTp i 2OT.
Realizując innowację "Obsługa personelu pokładowego - steward/stewardessa" zapoznaliśmy się z infrastrukturą naszego lotniska Warszawa - Radom.
W roli oprowadzającego absolwent naszej szkoły Robert - obecne pracownik LOT-u.
Dziękujemy było naprawdę inspirująco.

lotr8
lotr9
lotr6
lotr11
lotr12
lot5
lotr1
lotr2
348356532_2676393022502309_7523338787664761835_n
348356612_1415040269331934_8344030746509411036_n
348356709_1218181645507444_6755724843502957676_n
348356722_1233973284178878_6716602945352166396_n
348356425_203192965466195_3056141358514067100_n
348355358_988327648857175_2076989527284435649_n
348356609_966178384529342_8008369210043957139_n
348356589_627529755652972_5195671845682526649_n
Previous Next Play Pause

i spotkanie z ciekawymi ludźmi - Panem Dyrektorem lotniska Warszawa-Radom i Robertem - pracownikiem lotniska, absolwentem naszej szkoły.

20230428_075405
20230428_082704
20230428_082652
20230428_083635
20230428_082346
20230428_080906(0)
20230428_080748
20230428_083638
20230428_075146
20230428_075232
20230428_075739

Lewy margines - prosty wskazuje na osobę silną i zdyscyplinowaną, wąski oznacza lęk (...)
Pismo proste charakteryzuje człowieka trzeźwo myślącego, starającego się żyć zgodnie z przepisami. Ludzie piszący z lekkim nachyleniem w prawo są bardzo komunikatywni, uczciwi, mogą jednak także często zmieniać zdanie (...)
Litery rozciągające się ku górze oznaczają bardzo często, że stawia je osoba o silnym charakterze i zainteresowaniach intelektualnych (...)
Okrągłe i pełne pismo charakteryzuje ludzi o dużej fantazji, potrafiących sobie radzić w trudnych sytuacjach (...)
Przedmiot: Kaligrafia
www.muzeum-radom.pl

327958836_752191699911665_6228325396361641538_n
4
338044410_199100112882250_5181521261207075172_n
2
336677773_2218106971720995_1878197937056407892_n
327958836_759378238933432_4801343480932430968_n
338040854_2835804149889235_3991524688108760953_n
330045347_1426000954891915_9085788322104106628_n
8
338153465_752976189814492_3579247798236296651_n
9
3
7
338166409_3226399054337530_3586075578266872753_n
6
21
330369714_2372397326255805_7856063193978700062_n
329766260_1275844099674479_7703265333694193520_n
330324324_705899921334804_8313203751814239672_n
10
338015302_1021068648862040_5498029340990392470_n
328999213_777583173761610_2391894947584010614_n
338018808_895748461506634_8732164464598662999_n
338017086_1566971027130205_2328178381548370184_n
338133571_943745036820910_824408854939679429_n
5
13
12
330280285_1273222213276625_7946463488064919812_n
338155116_1167690593884971_3142345800454829503_n
22
336597302_960703228447762_3633856979717606311_n
17
1
18
20
19
16
338042043_929694228233237_2695876080912590621_n
338040854_582809830614418_3378153425119950489_n
338042660_560245709426447_8750357604203824901_n
329404388_762508065497284_7085341510063238435_n
338016246_744837747296255_4351333875947108546_n
338312049_1377963139662508_702549945896397101_n
23
25
Previous Next Play Pause

Aby oddać całą prawdę o ludziach,
trzeba poznać ziemię, na której żyją.
Tadeusz Sygietyński

Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” powstało z pasji i szacunku do tradycyjnej kultury ludowej. To właśnie tutaj w 1948 r. rozpoczęła się historia jednego z najsłynniejszych ambasadorów polskiej kultury - Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Betlejem Polskie - spektakl, który zobaczyliśmy to barwny, patriotyczny obraz skomplikowanych losów naszej ojczyzny (nawiązuje do znaczących momentów w historii Polski - odsieczy wiedeńskiej, legionów Dąbrowskiego, strajku dzieci we Wrześni, zsyłek na Sybir czy Powstania Warszawskiego; pojawiają się w nim osoby ważne w historii Polski - Herodem jest car Rosji, a Trzej Królowie to władcy Polski: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski).
To przepiękne rozśpiewane i roztańczone widowisko z humorem, ognistym tańcem, chórami aniołów i Świętą Rodziną, w którym bierze udział 150 wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, artystów baletu, chóru i orkiestry.

We wnętrzach pałacu znajduje się stała ekspozycja, w której harmonijnie przeplatają się dwa wątki. Pierwszym jest prezentacja kultury ludowej wybranych regionów Polski. Drugim ukazanie stylu, jaki przez lata wykreował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, prezentując stylizację polskiego folkloru w postaci barwnego widowiska zawierającego elementy muzyki i tańca. 
Pani przewodnik edukator oprowadzając nas po wystawie odpowiedziała m.in. na pytania: Czym różni się folklor w poszczególnych regionach Polski, na czym polega stylizacja i jak od kulis wygląda praca zespołu?
W czasie warsztatu tanecznego poznaliśmy podstawowe kroki i figury wybranych tańców narodowych i regionalnych.

fot. Nikola, red.

15
12
20
11
3
55
4
12
12
56
mm
11
Previous Next Play Pause

44
14
20230124_120658
2
19
9
25
20230124_142422
43
49
41
11
17
30
12
38
48
20230124_143553
50
20230124_121053
52
33
40
16
20230124_140852
29
37
34
23
35
15
20230124_140858
22
53
13
45
20
20230124_120625
51
27
20230124_120726
5
20230124_140846
20230124_095328
47
21
31
32
28
46
Previous Next Play Pause

20230124_121053
20230124_143615
11
40
4
34
30
25
38
32
53
9
52
21
20230124_100603
37
44
2
19
20230124_142422
20230124_142415
10
45
12
27
50
20230124_140846
20230124_120659
23
13
5
47
8
48
20230124_143553
17
15
33
20230124_143613
20230124_095328
18
41
20
16
20230124_140852
20230124_120726
20230124_142352(0)
31
20230124_140858
20230124_120658

Jedna z wielu propozycji lekcji języka niemieckiego w klasie 4OTp w ramach innowacji pedagogicznej "Bądź TIK i naucz się niemieckiego w mig"
Opiekun Karolina Sieczkowska-Męzik

326414794_1544345659367439_224135193673700327_n
326569833_5866640306777130_332810147876301782_n
326526684_1301656820616450_7193939094341506479_n
326454037_419100713732806_4806760422621232045_n
Previous Next Play Pause

Back to top