CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki. Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • organizowania działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych 

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język angielski (pierwszy, kontynuacja, 3h/3h/3h/4h/5h)
język niemiecki (drugi, początkujący, 2h/2h/2h/1h/1h)
język zawodowy angielski
język migowy
język hiszpański podstawy

INNOWACJE

Flight attendant (stewardessa/steward) – praca personelu pokładowego
Spacerkiem po Europie - przewodnik po Europie w j. angielskim w klasie trzeciej (na zajęciach pracowni geografii turystycznej)
Dove vai udzielanie informacji w języku włoskim w klasie trzeciej (na zajęciach organizacji informacji turystycznej)

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą
 • otwartością i gościnnością
 • uprzejmością i cierpliwością
 • komunikatywnością
 • dobrą organizacją pracy
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi
 • wytrwałością w działaniu
 • kreatywnością
 • asertywnością i odpornością na stres
 • znajomością języków obcych
 • znajomością obsługi komputera, urządzeń cyfrowych, stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych i obiektach świadczących usługi turystyczne. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju jak i za granicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, stewardessa/steward, animator czasu wolnego. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

 W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie szkół średnich biorą udział w XI Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, której tematem przewodnim jest niematerialne dziedzictwo kulturowe w turystyce. Pretekstem do podjęcia takiego tematu są obchodzone w 2023 r. dwa jubileusze: 20-lecia przyjęcia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wydarzeniom tym towarzyszy wędrująca po Polsce plenerowa wystawa czasowa Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce, podczas której organizowane są liczne wydarzenia dodatkowe.
Celem organizatorów XI Olimpiady Wiedzy o Turystyce, która zostanie zorganizowana pod hasłem „W poszukiwaniu tradycji – dziedzictwo niematerialne w turystyce”, jest zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, zwłaszcza własnego regionu, jak również zaangażowanie ich w przekaz międzypokoleniowy poprzez bezpośredni kontakt ze wspólnotami depozytariuszy tradycji oraz dbałość o pamięć i zachowanie lokalnych zwyczajów. Uczestnicy XI Olimpiady będą mieli możliwość podzielenia się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z zakresu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym z tradycjami, zwyczajami, obrzędami czy też umiejętnościami. W etapie okręgowym, który odbył się w Warszawie w dniu 04.01.2024 roku naszą szkołę reprezentowały Maja z klasy 2OT i Julia z klasy 3OT.
Opiekun mgr Ewa Guść

404522886_1348037722540933_2203747352461747330_n
404600243_334026832932788_8853478265860898120_n
Previous Next Play Pause

fot. E. Miedziocha, O. Krzyczkowska, A. Słabosz, A. Górnik

350675047_1690789614675039_953750997798977950_n
343778719_728288969047476_1465480054978093553_n
343715990_1417179525679946_2305495386546529090_n
343646655_945729163215662_3328895992179980171_n
349224224_250383004331304_161706069585473542_n
350362149_793877372099248_6968175474427780234_n
346132406_955009582303725_1239764074604704017_n
349578138_226123940133883_184885653540636724_n
350205879_958443378824177_2943783269967553968_n
349298104_282441554130943_3349057929594187008_n
343778407_627259315990887_5106278986714126436_n
346130713_6189554451159298_6904668425698010834_n
349413013_982521076089473_466027564101783780_n
344743983_925204778594053_7284111165062896987_n
343639617_150980177866370_1167506139038977212_n
349239036_927314871904618_2024663968878790142_n
349207543_233803389285485_1827427001622535729_n
349268360_932326881402998_2533145054056477016_n
345048880_6572114122812429_6750928586197521410_n
350088368_637857558209684_3949042409784908511_n
349520032_1983623615306170_7610441233748751788_n
343517891_1490393748034699_4390210768019632975_n
350356442_936071134176695_4842124736398251776_n
350371965_278195814653812_2450383517173473904_n
343726619_4218485141710248_6599096620098806223_n
345259477_2230844280444529_5971289881717226266_n
350312466_1429265294501204_7633962225245317095_n
343294361_755097759691737_4757609271609301782_n
345257830_1004014927634363_2866901157225444216_n
343552280_630842118619982_3107406337438248751_n
349265344_256851650252963_9089903772186108530_n
350023317_1223461908309952_8236492698410556813_n
350356989_813906013078599_4101510581812101191_n
349285013_790826665962310_7989138801274426020_n
350108353_287058757002493_5006767765679363293_n
349031079_637725961188047_7755352157567356709_n
343725036_259429336569420_6218304676063318067_n
346123149_784855813341897_4303586918347268807_n
346166712_152456967692142_8011160325541374085_n
350372270_6367469413299976_1229625509088150052_n
343754951_983019752709149_5297029062725710725_n
346162480_562393056071707_3094368114491539316_n
349212129_643840800452547_7312921011336752268_n
350095106_1399041724212052_4614992511258340894_n
349213696_627539019000072_281028383043150106_n
343849720_988605802140608_970316431611687329_n
350355827_635374568153850_99648616304641138_n
350386238_1227343101296434_3957775269112203538_n
349226326_955696232139141_7068359423451845823_n
346169774_1370575656849369_7917116041010253355_n

Kolejna ciekawa lekcja klasy 1OTp i 2OT.
Realizując innowację "Obsługa personelu pokładowego - steward/stewardessa" zapoznaliśmy się z infrastrukturą naszego lotniska Warszawa - Radom.
W roli oprowadzającego absolwent naszej szkoły Robert - obecne pracownik LOT-u.
Dziękujemy było naprawdę inspirująco.

lotr8
lotr9
lotr6
lotr11
lotr12
lot5
lotr1
lotr2
348356532_2676393022502309_7523338787664761835_n
348356612_1415040269331934_8344030746509411036_n
348356709_1218181645507444_6755724843502957676_n
348356722_1233973284178878_6716602945352166396_n
348356425_203192965466195_3056141358514067100_n
348355358_988327648857175_2076989527284435649_n
348356609_966178384529342_8008369210043957139_n
348356589_627529755652972_5195671845682526649_n
Previous Next Play Pause

i spotkanie z ciekawymi ludźmi - Panem Dyrektorem lotniska Warszawa-Radom i Robertem - pracownikiem lotniska, absolwentem naszej szkoły.

20230428_080906(0)
20230428_082704
20230428_075405
20230428_082346
20230428_075146
20230428_075739
20230428_082652
20230428_075232
20230428_080748
20230428_083635
20230428_083638

Lewy margines - prosty wskazuje na osobę silną i zdyscyplinowaną, wąski oznacza lęk (...)
Pismo proste charakteryzuje człowieka trzeźwo myślącego, starającego się żyć zgodnie z przepisami. Ludzie piszący z lekkim nachyleniem w prawo są bardzo komunikatywni, uczciwi, mogą jednak także często zmieniać zdanie (...)
Litery rozciągające się ku górze oznaczają bardzo często, że stawia je osoba o silnym charakterze i zainteresowaniach intelektualnych (...)
Okrągłe i pełne pismo charakteryzuje ludzi o dużej fantazji, potrafiących sobie radzić w trudnych sytuacjach (...)
Przedmiot: Kaligrafia
www.muzeum-radom.pl

7
1
328999213_777583173761610_2391894947584010614_n
16
330324324_705899921334804_8313203751814239672_n
25
10
327958836_759378238933432_4801343480932430968_n
13
20
9
3
2
338017086_1566971027130205_2328178381548370184_n
21
338042043_929694228233237_2695876080912590621_n
22
18
4
330280285_1273222213276625_7946463488064919812_n
338040854_582809830614418_3378153425119950489_n
336597302_960703228447762_3633856979717606311_n
19
338042660_560245709426447_8750357604203824901_n
338016246_744837747296255_4351333875947108546_n
8
338312049_1377963139662508_702549945896397101_n
5
336677773_2218106971720995_1878197937056407892_n
338040854_2835804149889235_3991524688108760953_n
6
329404388_762508065497284_7085341510063238435_n
330045347_1426000954891915_9085788322104106628_n
329766260_1275844099674479_7703265333694193520_n
23
327958836_752191699911665_6228325396361641538_n
12
338166409_3226399054337530_3586075578266872753_n
338018808_895748461506634_8732164464598662999_n
17
338015302_1021068648862040_5498029340990392470_n
330369714_2372397326255805_7856063193978700062_n
338155116_1167690593884971_3142345800454829503_n
338044410_199100112882250_5181521261207075172_n
338133571_943745036820910_824408854939679429_n
338153465_752976189814492_3579247798236296651_n
Previous Next Play Pause

Back to top