p2a_BANER_4
p2c
p2a_BANER_3
Previous Next Play Pause

  

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
Technik organizacji turystyki organizuje działalność turystyczną, imprezy i usługi turystyczno-rekreacyjne, obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych, prowadzi informację turystyczną, stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, posługuje się językiem obcym podczas organizacji i realizacji imprez turystycznych, organizuje prace zespołu i współpracuje z organizatorami ruchu turystycznego. Sporządza dokumentację rozliczeniową i rezerwacyjną. Wykonuje prace biurowe. Realizuje zadania w systemach rezerwacyjnych, prowadzi także działania marketingowe na rzecz turystyki. Dba o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • HGT.07.Przygotowanie imprez i usług turystycznych
  • HGT.08.Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • organizowania działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych 

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Technik organizacji turystyki powinien charakteryzować się:

 • miłą aparycją, wysoką kulturą osobistą
 • otwartością i gościnnością
 • uprzejmością i cierpliwością
 • komunikatywnością
 • dobrą organizacją pracy
 • umiejętnością harmonijnego współdziałania z innymi
 • wytrwałością w działaniu
 • kreatywnością
 • asertywnością i odpornością na stres
 • znajomością języków obcych
 • znajomością obsługi komputera, urządzeń cyfrowych, stosowaniem programów komputerowych wspomagających wykonywanie zadań
 • dążeniem do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji i doskonalenia umiejętności zawodowych

Kształcenie praktyczne odbywa się w pracowniach szkolnych i obiektach świadczących usługi turystyczne. Na zajęciach praktycznych obowiązuje ubiór "roboczy" i "służbowy" /określony przez nauczycieli przedmiotów zawodowych i statut szkoły/.
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju jak i za granicą jako pracownik biura podróży, izby turystyki lub punktu informacji turystycznej, organizator wyjazdów turystycznych, kierownik wycieczek, sprzedawca produktów turystycznych, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek, stewardessa/steward, animator czasu wolnego. Możesz pracować także w hotelach, agroturystyce, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki.

Aby oddać całą prawdę o ludziach,
trzeba poznać ziemię, na której żyją.
Tadeusz Sygietyński

Centrum Folkloru Polskiego „Karolin” powstało z pasji i szacunku do tradycyjnej kultury ludowej. To właśnie tutaj w 1948 r. rozpoczęła się historia jednego z najsłynniejszych ambasadorów polskiej kultury - Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”

Betlejem Polskie - spektakl, który zobaczyliśmy to barwny, patriotyczny obraz skomplikowanych losów naszej ojczyzny (nawiązuje do znaczących momentów w historii Polski - odsieczy wiedeńskiej, legionów Dąbrowskiego, strajku dzieci we Wrześni, zsyłek na Sybir czy Powstania Warszawskiego; pojawiają się w nim osoby ważne w historii Polski - Herodem jest car Rosji, a Trzej Królowie to władcy Polski: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło i Jan III Sobieski).
To przepiękne rozśpiewane i roztańczone widowisko z humorem, ognistym tańcem, chórami aniołów i Świętą Rodziną, w którym bierze udział 150 wykonawców: aktorów, solistów śpiewaków, artystów baletu, chóru i orkiestry.

We wnętrzach pałacu znajduje się stała ekspozycja, w której harmonijnie przeplatają się dwa wątki. Pierwszym jest prezentacja kultury ludowej wybranych regionów Polski. Drugim ukazanie stylu, jaki przez lata wykreował Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”, prezentując stylizację polskiego folkloru w postaci barwnego widowiska zawierającego elementy muzyki i tańca. 
Pani przewodnik edukator oprowadzając nas po wystawie odpowiedziała m.in. na pytania: Czym różni się folklor w poszczególnych regionach Polski, na czym polega stylizacja i jak od kulis wygląda praca zespołu?
W czasie warsztatu tanecznego poznaliśmy podstawowe kroki i figury wybranych tańców narodowych i regionalnych.

fot. Nikola, red.

15
18
20230124_140858
20230124_120658
48
34
20230124_120726
43
20230124_100603
39
1
24
25
20230124_095328
23
8
14
35
41
31
51
20230124_140852
17
38
52
19
13
20230124_143613
20230124_142422
20230124_142415
2
26
20230124_121053
20230124_120659
16
12
21
32
20
20230124_142352(0)
20230124_120625
20230124_140853
20230124_143615
50
3
10
27
44
11
20230124_143553
Previous Next Play Pause

49
5
20230124_143553
34
20230124_120659
16
20230124_120625
6
3
11
20230124_121053
48
38
20230124_140853
35
24
29
26
51
20230124_142352(0)
31
13
52
12
44
43
41
33
27
20230124_142415
7
14
20230124_142422
42
15
28
47
9
25
45
18
20230124_120726
30
37
20230124_095328
36
2
20230124_140852
50
32

Jedna z wielu propozycji lekcji języka niemieckiego w klasie 4OTp w ramach innowacji pedagogicznej "Bądź TIK i naucz się niemieckiego w mig"
Opiekun Karolina Sieczkowska-Męzik

326569833_5866640306777130_332810147876301782_n
326414794_1544345659367439_224135193673700327_n
326526684_1301656820616450_7193939094341506479_n
326454037_419100713732806_4806760422621232045_n
Previous Next Play Pause

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie szkół średnich biorą udział w jubileuszowej X Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, której tematem przewodnim jest turystyka miejska.
Według Światowej Organizacji Turystyki miasta są celem większości podróży realizowanych w ciągu roku i najważniejszymi miejscami recepcji turystycznej.
Celem organizatorów jubileuszowej edycji olimpiady, jest zainteresowanie uczestników poznaniem dziedzictwa, zabytków, architektury, tematycznych dzielnic i szlaków, a także różnymi formami aktywności turystycznej podejmowanymi w przestrzeni miejskiej, zwrócenie uwagi na cele realizowane przez turystów podczas pobytów w mieście, również weekendowych tzw. city-break, na ich uczestnictwo w różnych wydarzeniach rozrywkowych, kulturalnych, sportowych itp.
Uczestnicy olimpiady mają możliwość podzielenia się swoją wiedzą na temat różnych produktów turystycznych i form turystyki miejskiej, a zadaniem finalistów będzie zaprezentowanie własnego pomysłu „Jak sprzedać miasto?” zgodnie z koncepcją marketingu-mix.
W etapie okręgowym, który odbył się w Warszawie naszą szkołę reprezentowali Igor i Mikołaj z klasy 4OTp. 

323111009_1637151743421554_8126084015877437105_n
323009941_1537570159989141_2894387491511786430_n
322949642_465688605777050_6763549030759162137_n
Previous Next Play Pause

Obrazy Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL – nowy szlak murali
Pomysł ten do Budżetu Obywatelskiego Radomia zgłosiła Pani Eliza Wesołowska-Szwede. Jej zdaniem, Jacek Malczewski to walor turystyczny Radomia, dotąd niespełna wykorzystany. Malarz uważany jest za ojca symbolizmu, urodził się w Radomiu i tutaj również mieści się muzeum jego imienia z największą kolekcją jego dzieł. 
Jacek Malczewski jest ważny dla Radomia. Na kilka lat przed śmiercią jego imieniem nazwano jedną z ulic w naszym mieście.

Portret i postać kobiety w twórczości Jacka Malczewskiego pojawia się bardzo często. W wielu portretach malarz umieszczał modelki w alternatywnym świecie mitologii i symbolicznych treści.
Ściana budynku LO im. Kamila Baczyńskiego - Kobieta z faunem - Pokusa.
Ściana budynku Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego - Zatruta studnia z chimerą.
Ściana budynku Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego - PytiaObraz przedstawia piękną młodą kobietę w białej szacie, kapłankę ze świątyni Apollina w Delfach, której głównym zadaniem było przepowiadanie przyszłości. Oryginał znajduje się we Lwowie, a przez wybór tego dzieła Radom chce wyrazić solidarność z artystami z Ukrainy.

Dom Jacka Malczewskiego w Radomiu – zabytkowa kamienica z drugiej połowy XIX w., położona przy ul. Malczewskiego 8. Mieszkanie w tej kamienicy przez lata wynajmowali rodzice Malczewskiego. Malarz gdy mieszkał już w Krakowie z wielką radością przyjeżdżał do Radomia na dłuższe i krótsze pobyty. To tu powstały płótna: Śmierć wygnanki, Portret siostry Bronisławy oraz Niedziela w kopalni.
Muzeum Jacka Malczewskiego troszczy się o spuściznę po wybitnym malarzu, od wielu lat gromadzi obrazy, rysunki i różnorodne pamiątki związane z artystą. Kolekcja obecnie liczy 58 obrazów olejnych, akwarel, pasteli, rysunków, szkicowników. W muzeum znajdują się też listy, zdjęcia, dokumenty, medale, dyplomy oraz pamiątki z krakowskiego domu Malczewskiego. W kolekcji muzealnej znajdują się znakomite obrazy symboliczne, portrety rodziców, portrety sióstr Bronisławy i Heleny, żony Marii, córki Julii, syna Rafała, synowej Bronisławy, portrety wybitnych przedstawicieli elity intelektualnej Krakowa. Najcenniejsze z nich to Autoportret z muzą i Zatruta studnia z autoportretem.

63
19
59
6
67
18
60
73
16
64
8
1
9
25
14
11
56
65
61
13
57
58
17
20
74
Previous Next Play Pause

Back to top