CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez konsumenta oraz wysokich walorach zdrowotnych. Do jego zadań zawodowych należy: przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, dzielenie i kształtowanie kęsów ciasta, ich rozrost i wypiek. Praca piekarza wiąże się także z obsługą maszyn, urządzeń, pieców oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Piekarz powinien też umieć dokonać oceny organoleptycznej polegającej na ocenie surowców, a następnie wszystkich faz fermentacji ciasta i gotowego pieczywa. Wśród zadań zawodowych znajduje się także produkcją galanterii piekarskiej: rogali, chałek, plecionek oraz wyrobów okolicznościowych z dekoracjami na specjalne okazje. Piekarz prowadzi również dokumentację produkcyjną i rozliczenia surowców.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie certyfikatu kwalifikacji zawodowej:
  • SPC.03. Produkcja wyrobów piekarskich
 • uzyskanie dyplomu zawodowego po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie w.w. kwalifikacji i ukończeniu szkoły
 • kontynuowanie nauki w branżowej szkole II stopnia
 • nabywanie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy (szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne)

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • magazynowania surowców piekarskich, dodatków i materiałów pomocniczych
 • przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich
 • dzielenia ciasta i kształtowania kęsów na wyroby piekarskie
 • przeprowadzania rozrostu oraz wypieku pieczywa
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów piekarskich
 • ekspedycji gotowych wyrobów

NAUCZANE JĘZYKI OBCE

język niemiecki (pierwszy, początkujący, 2h/2h/1h)
język zawodowy niemiecki

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Piekarz powinien charakteryzować się:

 • dokładnością
 • cierpliwością
 • sumiennością
 • zainteresowaniem piekarnictwem, żywieniem i gastronomią,
 • sprawnością manualną związaną z ręcznym formowaniem półproduktów (chałki, rogale, bułki)
 • predyspozycjami do sprawnej oceny surowców i produktów finalnych oraz oceny organoleptycznej produktów i półproduktów piekarniczych, z wyczuciem czasu i miejsca.
 • umiejętnością pracy w zespole
 • umiejętnością utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych

Zajęcia praktyczne uczniowie mogą odbywać się w znanych i cenionych piekarniach w Radomiu i jego okolicach. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech, w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować zarówno w kraju, jak i za granicą (obecnie jest największe zapotrzebowanie na piekarzy z umiejętnościami tradycyjnego wypieku pieczywa) w piekarniach, w halach produkcyjnych, magazynach wyrobów gotowych, w restauracjach, na statkach pasażerskich, w domach wczasowych i sanatoriach, w centrach biznesowych i domach wczasowych, w handlu surowcami, maszynami i wyrobami gotowymi. Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając indywidualną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna lub zakładając spółkę cywilną, spółkę prawa handlowego, prowadząc działalność piekarską, usługową, handlową.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika technologii żywności, mogą również w toku dalszej nauki przystąpić do matury, bądź kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym.

W dniach 11-13.04.2016 roku odbył się we Wrocławiu XXI Ogólnopolski Turniej na najlepszego ucznia w zawodzie piekarz i cukiernik.
Naszą szkołę reprezentował Michał z klasy III PC i Sylwia z klasy III C.
Temat tegorocznych zmagań to „Głębia oceanu”.
Nasza reprezentacja po dwudniowych zmaganiach (część pisemna i praktyczna) wywalczyła super lokaty. Michał zdobył III miejsce w kwalifikacji piekarskiej , Sylwia zdobyła VI miejsce w kwalifikacji cukierniczej.
Dodatkowo Michał za wykonanie oryginalnego chleba zdobył sobie uznanie publiczności.
Nauczycielami przygotowującymi do konkursu były Anna Wachowicz, Małgorzata Miedzińska i Beata Świąder.


VI miejsce III miejsce  

W dniach 13-15 kwietnia 2015 roku we Wrocławiu odbył się finał XX edycji Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz.
Temat przewodni tegorocznej edycji Turnieju to: „Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016”. Województwo mazowieckie reprezentowali:
- Angelika Rogala z klasy 3C (cukiernik)
- Mateusz Czarnecki z klasy 3PC (piekarz).

Turniej składał się z części teoretycznej oraz praktycznej. Nawiązując do tematu tej edycji uczestnicy w części praktycznej mieli do wykonania:
-w zawodzie cukiernik:
1. Tort o wadze do 3 kg
2. 6 szt. ciastek bankietowych o masie ok. 100g/szt
3. 5 szt. figurek z marcepana lub masy plastycznej
4. Eksponat z karmelu lub czekolady

- w zawodzie piekarz:
1. W ciągu 5 min. jak największą liczbę rogalików wyborowych
2. Chleb okolicznościowy o wadze do 2000 g
3. Chałkę turecką i żydowską z ciasta półcukierniczego
4. 6 szt. bułek wyborowych
5. Dowolny wyrób z ciasta półcukierniczego o masie 500-1000g.

Jury doceniło prace w wykonaniu naszych uczniów. Mateusz Czarnecki zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej był najlepszy, dzięki czemu zdobył I miejsce uzyskując tytuł laureata. Chleb okolicznościowy w jego wykonaniu wyraźnie wyróżniał się od prac innych uczestników. Był wykonany z wielkim kunsztem w sposób staranny, pomysłowy i z artystyczną duszą.
Angelika Rogala również uzyskała tytuł laureata zdobywając V miejsce. Jej praca została doceniona za staranność, pomysłowość oraz eksponat wykonany z karmelu. Mateusz do Turnieju był przygotowywany przez panią Annę Wachowicz. Natomiast Angelika do Turnieju była przygotowywana przez panią Beatę Świąder oraz panią Annę Jankowską w cukierni ,,Ewa”. Organizatorzy Turnieju dokonali podsumowania ostatniego dziesięciolecia z czego wynika, że nasza szkoła jest jedną z nielicznych szkół posiadającą tak dużą liczbę laureatów. Pod względem liczby laureatów w zawodzie piekarz jesteśmy na I miejscu.
Mateusz i Angelika jako laureaci są zwolnieni z części teoretycznej i praktycznej egzaminu zawodowego.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.

 

Back to top