„Where there is a will, there is a way” 

Ponad 100 ekwiwalentnych przysłów w języku polskim i angielskim musieli doskonale poznać uczniowie, aby wziąć udział w wojewódzkim konkursie językowym „Na wszystko jest przysłowie”  organizowanym przez Zespół Szkół im. Michała Konarskiego w Warszawie i Urząd Marszałkowski.

Uczennica naszej szkoły Lilianna Szymańska z klasy 1 Ga zajęła II miejsce w województwie w kategorii język angielski.  O sukcesie Lilianny zadecydowały przede wszystkim jej zdolności językowe i przygotowanie, ale też czas, w którym wykonała zadania konkursowe. Oprócz Lilianny bardzo dobre VI miejsce w województwie zajęła jej koleżanka z klasy Marysia Lipiec, która była najlepsza po pierwszym etapie oraz Natalia Suligowska z klasy 1 Gb, która również reprezentowała szkołę w obu etapach. Zarówno Marysia, jak i Natalia otrzymały wyróżnienie. Opiekunem Lilianny i Marysi była p. Aneta Maciejewska-Pawłowska, a Natalii p. Małgorzata Drabik.

Adresatami konkursu byli uczniowie klas pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Jak widać  nasza szkoła to miejsce, gdzie "There are other fish in the sea"!

Konkurs odbył się pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Back to top