Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 1, 26-600 RADOM
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich

ATRAKCYJNA OFERTA EDUKACYJNA: CUKIERNIK, KUCHARZ, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG…

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ABSOLWENCI SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI DO PRACY, ZDOBYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W CODZIENNYM ŻYCIU, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ TAKŻE W INNYCH ZAWODACH
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOGĄ RÓWNIEŻ PODNOSIĆ KWALIFIKACJE NA STUDIACH WYŻSZYCH LUB W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 1, 26-600 RADOM
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
PRZYJAZNA ATMOSFERA
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 1, 26-600 RADOM
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
SUKCESY W OLIMPIADACH I TURNIEJACH
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
CIEKAWE PROJEKTY I PROGRAMY
Previous Next Play Pause
  • Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID – 19.
  • Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji (chyba, że jest tzw. ozdrowieńcem lub został zaszczepiony dwiema dawkami szczepionki) albo jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  • Na egzamin należy przyjść we własnej maseczce – będzie można ją zdjąć wyłącznie w sali egzaminacyjnej w trakcie pisania egzaminu.
  • Sytuacja, w której zdający nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
  • Nie można wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych rzeczy np. smartfonu, maskotek...
  • Na terenie szkoły należy zachować odstęp 1,5 metra od drugiej osoby, a przed szkołą unikać gromadzenia się w większych grupach.

Na egzamin należy przynieść:

  • własne przybory piśmiennicze (czarny długopis, linijka, cyrkiel, ewentualnie kalkulator);
  • butelkę wody;

Na każdy egzamin należy zgłosić się o godzinie 8.20 (uczniowie zdający egzamin po raz kolejny wchodzą do szkoły głównym wejściem).

W sekretariacie szkoły do odbioru kody umożliwiające poznanie wyników egzaminów.

Deklarację powtórnego przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać
(czytelnie wypełnioną, uzupełnioną o wszystkie informacje, podpisaną)
na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 8 kwietnia 2021 r.  

KLASA

OZNACZENIE
KWALIFIKACJI 

 ZAWÓD

 
3 H, 3 HK
(grupa H)

TG.12
Planowanie i realizacja
usług w recepcji

422402
Technik
hotelarstwa
deklaracja
3 HK
(grupa K)

TG.10
Wykonywanie
usług kelnerskich

513101
Kelner
deklaracja
 3 OT 

TG.14
Planowanie i realizacja
imprez i usług
turystycznych

422103
Technik obsługi turystycznej
deklaracja
 4 H 

TG.13
Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

422402
Technik hotelarstwa
deklaracja
 4 OT 

TG.15
Prowadzenie
informacji turystycznej
oraz sprzedaż usług turystycznych

422103
Technik obsługi turystycznej
deklaracja
4 GA,
4 GB,
4 GC 

TG.16
Organizacja żywienia
i usług gastronomicznych

343404
Technik
żywienia i usług gastronomicznych

deklaracja
4 KZ
(grupa K)

TG.11
Organizacja usług
gastronomicznych

513101
Kelner
deklaracja
4 KZ
(grupa Z)
TG.17
Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych 
314403
Technik technologii żywności
deklaracja

Wszystkie osoby, które złożyły deklarację maturalną mogą wprowadzić zmiany w złożonej deklaracji w zakresie dotyczącym wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów w sekretariacie szkoły do 5 lutego 2021

Maturzyści ubiegający się o szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w maju 2021 proszeni są o zgłoszenie się do szkoły w terminie do 16 grudnia 2020 r. ze stosownymi dokumentami.

Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zima 2020 lub lato 2020 i chcą zdawać ten egzamin lub jego część  w sesji styczeń-luty 2021 proszone są o złożenie deklaracji do piątku - 11 września 2020 r. w sekretariacie szkoły.

Deklaracja dla absolwentów (kwalifikacje jednoliterowe: T.09, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16) [pdf]

Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2021 r.

Komunikat o dostosowaniach egzaminu maturalnego w 2021 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych w 2021 r.

Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. – ZAŁĄCZNIKI w wersji edytowalnej

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy – Prawo oświatowe

 

Uwaga absolwenci, przystępujący do egzaminu maturalnego w maju 2021r.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2019/2020 i chcą przystąpić do egzaminu maturalnego w maju 2021 , powinni złożyć deklarację maturalną (załącznik 1a) w sekretariacie szkoły najpóźniej do 7 lutego 2021 r.

Absolwenci, których szkoła macierzysta została zlikwidowana lub przekształcona, powinni złożyć deklarację maturalną (załącznik 1b) do dyrektora OKE w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2020 r.

Załącznik 1c

 

Opłaty za egzamin maturalny:
Załącznik 27 - Informacja o wniesieniu opłaty za egzamin maturalny
Załącznik 26 - Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny

 

Tematy na egzamin maturalny z j.polskiego dla maturzystów,
którzy ukończyli szkołę do maja 2016 r.:
Literatura
Związki sztuki i literatury
Język

Back to top