Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 1, 26-600 RADOM
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich

ATRAKCYJNA OFERTA EDUKACYJNA: CUKIERNIK, KUCHARZ, TECHNIK USŁUG KELNERSKICH, TECHNIK HOTELARSTWA, TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI, TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI, TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG…

Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ABSOLWENCI SĄ DOBRZE PRZYGOTOWANI DO PRACY, ZDOBYWAJĄ UMIEJĘTNOŚCI PRZYDATNE W CODZIENNYM ŻYCIU, KTÓRE WYKORZYSTUJĄ TAKŻE W INNYCH ZAWODACH
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOGĄ RÓWNIEŻ PODNOSIĆ KWALIFIKACJE NA STUDIACH WYŻSZYCH LUB W BRANŻOWEJ SZKOLE II STOPNIA
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 1, 26-600 RADOM
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
PRZYJAZNA ATMOSFERA
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
UL. ŚW. BRATA ALBERTA 1, 26-600 RADOM
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
SUKCESY W OLIMPIADACH I TURNIEJACH
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich
CIEKAWE PROJEKTY I PROGRAMY
Previous Next Play Pause

Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia lub są absolwentami dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

Technik technologii żywności
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 3. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
  lub
  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
  T.2/TG.02
  T.3/TG.03
  T.4/TG.04
  T.5/TG.05
  lub
  świadectwo czeladnicze w zawodzie: piekarz, cukiernik, wędliniarz
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 5. dwa zdjęcia

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia [plik pdf]

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej
 3. zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkole zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia
  lub
  świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:
  T.6/TG.07
  lub
  świadectwo czeladnicze w zawodzie: kucharz
 4. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
 5. dwa zdjęcia

Wniosek o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia [plik pdf]

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

od 15 czerwca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r. - złożenie wniosku o przyjęcie do branżowej szkoły II stopnia

od 15 czerwca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r. - wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie

12 sierpnia 2020 r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia 2020 r. - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub oryginału świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (o ile nie zostały złożone wcześniej) oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczeń, o których mowa w art. 135 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo oświatowe

19 sierpnia 2020 r. godz. 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

https://www.kuratorium.waw.pl

Back to top