01.09.2021 godz. 9.00 - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

15.09.2021 - Ślubowanie klas pierwszych. Spotkania z Rodzicami

15.-17.09.2021 - Spotkania z Rodzicami (klasy II-IV)

22.09.2021 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

20.10.2021 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

03.11.2021 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

04.11.2021-10.11.2021 - Spotkania z Rodzicami

08.12.2021 godz. 17.00-18.00 - Dzień Otwarty

20.12.2021 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja semestralna

23.12-31.12.2021 - Zimowa przerwa świąteczna

10.01.-11.01.2022 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

4.01.-15.01.2022 godz. 17.00 - Spotkania z Rodzicami

31.01.-11.02.2022 - Ferie zimowe

16.02.2022 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

02.03.2022 godz. 17.00-18.00  Dzień Otwarty 23.03.2022 17.00-18.00

25.03.2022 - Festiwal Zupy ODWOŁANY, zamiast festiwalu DNI OTWARTE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (zssih.radom.pl)

06.04.2022 godz.17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej (półsemestralne)

14.04.-19.04.2022 - Wiosenna przerwa świąteczna

25.04.2022 godz. 17.00 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja klas IV

29.04.2022 godz. 12.00 - Uroczyste zakończenie nauki dla klas IV

04.05, 05.05, 06.05.2022 - Część pisemna egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych

18.05.2022 godz. 17.00 - Zebranie Zespołu Wychowawczego

01.06.2022 godz. 17.00 - Dzień Otwarty, spotkania z Rodzicami

20.06.2022 - Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja roczna

02.06-15.06.2022 - Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

24.06.2022 godz. 9.00 - Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

Technikum: 12.11.2021, 10.01.2022, 11.01.2022, 02.05.2022, 04-06.05.2022, 02.06.2022, 03.06.2022, 17.06.2022

Branżowa szkoła I stopnia: 12.11.2021, 10.01.2022, 11.01.2022, 02.05.2022, 03.06.2022, 17.06.2022

 

Back to top