CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Przetwórca mięsa przeprowadza rozbiór i obróbkę tusz, zajmuje się przerabianiem mięsa na wędliny i wyroby wędliniarskie zgodnie z recepturami. Prowadzi procesy technologiczne związane z mechaniczną lub ręczną obróbką tusz. Ocenia przydatność mięsa. Wykrawa, klasyfikuje, przecina i segreguje tusze. Obsługuje urządzenia do produkcji i kontroli jakości. Magazynuje i przygotowuje wyroby wędliniarskie do dystrybucji. Prowadzi dokumentację produkcyjną i magazynową przetworów mięsnych i tłuszczowych. Dba o stan sanitarny maszyn, urządzeń, pomieszczeń produkcyjnych.

NAUKA W NASZEJ SZKOLE UMOŻLIWIA

 • uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przetwórca mięsa (SPC.04.Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych)
 • nabywanie umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy (szczególny nacisk kładziemy na zajęcia praktyczne)

W TRAKCIE ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH NAUCZYSZ SIĘ

 • rozbioru i wykrawania mięsa
 • magazynowania i przygotowywania mięsa do dystrybucji
 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa
 • wykonywania prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • magazynowania i przygotowywania przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji

PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE
Przetwórca mięsa powinien charakteryzować się:

 • dokładnością
 • zdolnościami manualnymi
 • spostrzegawczością
 • umiejętnością odkrywania nowych smaków
 • wytrwałością
 • umiejętnością pracy w zespole
 • umiejętnością utrzymania porządku i higieny w czasie wykonywania zadań zawodowych

Zajęcia praktyczne uczniowie mogą odbywać się w znanych i cenionych zakładach masarskich w Radomiu i jego okolicach. Uczniowie mogą również sami znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych /należy zgłosić to przed rozpoczęciem roku szkolnego/. Na zajęciach obowiązuje ubiór roboczy (fartuch ochronny lub zapaska; czepek, chustka lub furażerka przykrywająca włosy; buty na płaskim obcasie zakryte).
Istnieje również możliwość odbycia 3-tygodniowych praktyk we Włoszech w Hiszpanii lub Portugalii.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA
Możesz pracować w kraju i za granicą w przemyśle przetwórstwa mięsnego, w branży handlowej i turystycznej; w hotelach, restauracjach, firmach cateringowych, domach wczasowych, centrach biznesowych, w restauracjach tradycyjnych i regionalnych; w handlu surowcami przemysłu spożywczego. Masz możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej, np. otwierając zakład produkujący wędliny tradycyjne i regionalne.

MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Po ukończeniu nauki w branżowej szkole I stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w dwuletniej szkole branżowej II stopnia w celu uzyskania dyplomu technika technologii żywności, mogą również w toku dalszej nauki przystąpić do matury, bądź kształcić się zdobywając kolejne kwalifikacje dzięki kwalifikacyjnym kursom zawodowym.

Back to top